Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Tekst i zdjęcia nadesłał Urząd Gminy w Lelisie

 

Do najciekawszych i najbardziej urokliwych atrakcji turystycznych na terenie Gminy Lelis należy drewniany Kościół pw. Św. Anny z 1756 roku oraz znajdująca się obok drewniana dzwonnica z 1892 roku w miejscowości Dąbrówka. Miejsce wyróżniające się nie tylko pięknymi i zabytkowymi obrazami, rzeźbami, ale również tajemniczością objawień i cudownych uzdrowień na Kurpiach. W kościele znajduje się m.in.: Obraz Matki Boskiej z Dziecięciem z I poł. XVIII w.; Rzeźba – Marii z Dzieciątkiem z XVIII w. wykonana z drewna; oraz liczne krucyfiksy z XVIII, XIX i XX wieku. W miejscu, gdzie dzisiaj stoi w Dąbrówce kościół szumiały niegdyś kilkusetletnie sosny, także sosny bartne. W czasach zaborów władze nakazały drzewa ściąć, a pszczelarstwo przenieść bliżej ludzkich osad. Jedna barć, na której zamieszczono mały obrazek i wycięto krzyż, została, barć, którą Puszczacy otaczali szczególną czcią. Znalazł się człowiek, który z zamiarem sprzedaży postanowił barć zrąbać, jednakże po kilku uderzeniach w pień stracił siły, a z uszkodzonego pnia zaczęła płynąc krew. Od tej pory o niezwykłej barci zrobiło się głośno w całej okolicy. Na drzewie zaczęła ukazywać się Maryja z Dzieciątkiem, po raz pierwszy ukazała się Marcynie i Rozynie, które przyszły w maju ubrać drzewo kwiatami. Od tej pory do Dąbrówki przybywało wiele pielgrzymów, szerzyły się wieści o cudach uzdrowień. Pewnego  zimowego dnia do Dąbrówki przybył ksiądz z Nowogrodu, widząc modlących się przed „cudownym” drzewem ludzi, nakazał drzewo ściąć, a w to miejsce pobudować kościół. Z dnia na dzień postać Maryi z Dzieciątkiem ukazywała się coraz rzadziej, później już tylko w swoje coroczne święto, z czasem Cudowną Postać mogli oglądać już tylko wybrani. W miejscu, gdzie rosła sosna w 1798 r. wybudowano kaplicę, w owym czasie w Kadzidle stał stu letni kościół drewniany. Władze ówczesnej parafii postanowiły wybudować tam kościół murowany, a stary przenieść do Dąbrówki. Do dnia dzisiejszego, co roku we wrześniu do Dąbrówki odbywają się pielgrzymki upamiętające cudowne objawienia na Kurpiach, a także impreza folklorystyczna nawiązująca swą nazwą do minionych wydarzeń:  „…tam, gdzie barć cudowna stała”.

 

Również drewniany Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przeniesiony w 1989 r. do Lelisa, zbudowany w końcu XIX w. w miejscowości Nowa Wieś Zachodnia (gm. Olszewo-Borki), stanowi priorytetowy punkt w przewodniku dla odwiedzających naszą gminę. Kościół jest potwierdzeniem wznoszenia drewnianych budowli, charakterystycznych dla ludności Kurpiowskiej budującej z tego solidnego tworzywa.

 W centrum gminnej miejscowości Lelis znajduje się utworzony w 1997 roku Ośrodek Etnograficzny, zawierający liczne eksponaty, prezentuje codzienne życie ludności Puszczy Kurpiowskiej. Zostały odtworzone dwie izby na wzór typowej chaty kurpiowskiej. Ośrodek Etnograficzny zawiera również wystawę m.in.: garncarstwa, krosen, wikliny, narzędzi rolniczych i łowieckich. Prezentuje także fragment dawnej, dzikiej Puszczy Kurpiowskiej. Można zobaczyć w rzeczywistych rozmiarach zwierzęta typowe dla Puszczy: wilka, jelenia, zająca, borsuka oraz nie spotykane już dzisiaj ptactwo.

Na terenie gminy Lelis znajduje się utworzony w 1997 roku Rezerwat Przyrody „Olsy Ploszyckie” położony w miejscowości Płoszyce w dolinie rzeki Rozoga. Stanowiący leśny kompleks (140,86 ha) 70-90 letnich olsów. Charakterystyczny dla rezerwatu jest ols porzeczkowy oraz las bagienny. Rosną gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, porzeczka czarna, kalina koralowa i kruszyna pospolita. W rezerwacie spotyka się łosia, jelenia, dzika, sarnę, zająca pospolitego oraz rzadkie gatunki ptaków: orlik krzykliwy, żuraw, siniak, słonka i bocian czarny. Do zbiorowiska zastępczego występującego w rezerwacie zalicza się: olszyny pokrzywowe i malinowe, na jego terenie są również łąki mokre i sitowia leśne.

 Gmina Lelis bogata jest również w unikalne pomniki Przyrody: Lipa drobnolistna – we wsi Dąbrówka przy zabytkowym kościele, Jałowiec – we wsi Długi Kąt oraz we wsi Łodziska, 2 dęby szypułkowe – we wsi Łęg Przedmiejski, Brzoza – we wsi Białobiel przy szkole podstawowej i w Leśnictwie Łodziska.

Region kurpiowski, obok regionu góralskiego zaliczany jest do najlepiej zachowanych i kultywowanych kultur ludowych w Polsce. Walory artystyczne spotykamy w całej wytwórczości regionalnej. Dotyczy to zarówno chałupy, gdzie dekorowano szczyt stojący frontem do drogi czy drzwi wejściowe do chaty. Najbardziej interesującymi, a zarazem kontynuowanymi do dziś są wyroby związane z obrzędowością. Dotyczy to zarazem kolorowych wycinanek, umieszczanych na białych ścianach w izbach, kierpców, bukietów zdobiących dom w okresie świąt jak też zabawek choinkowych, pisanek, palm wielkanocnych. W gminie Lelis wciąż żywa jest kultura kurpiowska, świadczą o tym tłumy mieszkańców oraz turystów biorących udział w organizowanych corocznych imprezach folklorystycznych. Ludowe zwyczaje i obrzędy w gminie Lelis to m.in.: „Dożynki na Kurpiach”, „Kurpiowskie Granie” oraz „Darcie pierza”.

Turystyka i zabytki w Gminie Lelis

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Kościół  w Dądrówce
Kościół  w Lelisie
Ośrodek Etnograficzny  w Lelisie
Dożynki w Lelisie
Pomnik przyrody we wsi Długi Kąt

Kościół Św. Anny w Dąbrówce

Kościół w Lelisie

Ośrodek Etnograficzny w Lelisie

Pomnik przyrody we wsi Długi Kąt

Dożynki w lelisie

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl