Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Największy zbiór dóbr kultury materialnej Kurpi

Witamy na stronie

Muzeum Kurpiowskiego w Wachu.

 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu jest prywatną placówką założoną i prowadzoną przez  Zdzisława i Laurę Bziukiewicz. Działa  przy gospodarstwie agroturystycznym „U Bursztyna”, które mieści się w Wachu numer 14 ( gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki), zaś wieś Wach leży przy trasie nr 53 łączącej Warszawę z Mazurami, w połowie drogi między Kadzidłem i Myszyńcem, 30 km na północny - wschód od Ostrołęki.

Muzeum zostało otwarte dla zwiedzających 01.04.2009 r. i pierwotnie mieściło się tylko w zaadoptowanej dla tego celu starej stodole. Wraz z powiększaniem się zbiorów ekspozycja rozrosła się o powozownię i park maszynowy.

 

W muzeum zgromadzone są przedmioty pochodzące z Kurpi Zielonych, obrazujące dawną materialną kulturę tego regionu. Najstarsze eksponaty datowane są na na koniec XVIII wieku (pasyje-krucyfiksy), a najmłodsze pochodzą z lat 70-tych XX wieku. Pokazują one przemiany zachodzące w tym środowisku pod wpływem rozwoju techniki, dostępności różnych surowców i materiałów, a także zmian społecznych i mentalnych. Liczba eksponatów przekroczyła już ponad 15 tysiący i stale rośnie, gdyż właściciele ciągle starają się ocalić przed zniszczeniem pozostałe resztki dawnej kultury, odkupując je od ich właścicieli, a także penetrując skupy złomu i targi staroci. Starają się, w miarę swoich zasobów finansowych, by te przedmioty przetrwały, dając świadectwo przyszłym pokoleniom o ogromnym bogactwie Kurpiowszczyzny i talencie ich twórców.

 

Zbiory w Muzeum Kurpiowskim w Wachu zostały podzielone na tematyczne działy: Tkactwo , Bursztyniarstwo , Stolarstwo ,  Szewstwo,  Plecionkarstwo , W domu , W zagrodzie , Bartnictwo , Strój , Stajnia, Rzemiosło i Leśny. Zbiory uzupełnia także Biblioteka Kurpiowska o tematyce regionalnej i bursztyniarskiej, z licznym „białymi krukami”. Muzeum, prócz zbierania i konserwacji przedmiotów, prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjną. Państwo Bziukiewicz starają się doprowadzić sprzęty i narzędzia do stanu używalności, by przy ich pomocy prowadzić liczne warsztaty i lekcje muzealne z „ginących zawodów”. Samo oglądanie przedmiotów niewiele już mówi współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu, mieszkającemu w mieście, który o pracy na roli  i w dawnym gospodarstwie wiejskim ma nikłe pojecie. Stąd potrzeba realizowania praktycznych zajęć i warsztatów. Dopiero żywe obcowanie ze starym sprzętem, poznanie pracy przy jego użyciu daje okazję do poznania prawdziwego dawnego życia na Kurpiach. Lekcje muzealne adresowane są do każdej grupy wiekowej i są dostosowane do poziomu uczestników. Dotyczą szerokiego zakresu przejawów kultury kurpiowskiej i są to:

 

1. Kopanie bursztynu

2. Obróbka bursztynu

3. Kopanie bursztynu + Obróbka bursztynu

4. Wyrób kwiatów z bibuły

5. Karty pocztówkowe i okolicznościowe

6. Len - czesanie, międlenie i tkanie

7. Wyrób palm wielkanocnych

8. Pisanki wielkanocne

9. Zielarstwo ludowe

10. Historia Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska

11. Pranie i maglowanie - Higiena na wsi kurpiowskiej

12. Gry i zabawy wiejskie

13. Wyrób biżuterii;

14. Warsztaty kulinarne – kuchnia kurpiowska

15. Pokaz koronki „ frywolitki”

16. Pokaz obróbki kurpiowskiej bursztynu i historia bursztyniarstwa na Kurpiach

 

Laura i Zdzisław Bziukiewicz są aktywnym twórcami ludowymi. Zdzisław jest przedstawicielem kolejnego pokolenia znanej rodziny kurpiowskich bursztyniarzy, zaś Laura jest koronkarką, specjalizującą się w wykonywaniu trudnej koronki frywolitkowej. Z powodu ich umiejętności , a także niezwykłości ich profesji byli i nadal są zapraszani do prowadzenia lekcji muzealnych w różnych placówkach kultury na terenie całego kraju. Podczas tych spotkań zauważyli ogromne zainteresowanie dawnymi technikami i postanowili realizować takie lekcje u siebie w domu. Od 2002 r. ruszyły warsztaty obróbki bursztynu, koronki szydełkowej i frywolitkowej, plastyki obrzędowej i historii Kurpi, a od chwili otwarcia Muzeum dołączyły pozostałe. Na jesieni 2010 r. została oddana do użytku zwiedzających zrekonstruowana XIX – wieczna kopalnia bursztynu, w której realizowane są lekcje z kopania tego kurpiowskiego złota.

 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu współpracuje z różnymi placówkami kultury, stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi, a także objęte jest merytoryczną opieką Uniwersytetu Warszawskiego. Od  2011 r. prowadzone jest katalogowanie zbiorów. Dokonywane jest przez grupę studentów wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej  Uniwersytetu Warszawskiego pod okiem dr Katarzyny Waszczyńskiej.

 

W celu większej promocji regionu Kurpi Zielonych i samej placówki muzeum zorganizowało imprezy folklorystyczne pt: Święto Bursztynu, połączone z I Mistrzostwami w Kopaniu Bursztynu, Majówkę oraz Bajania Kurpiowskie, podczas których odbył się I Otwarty Przegląd Gadki Kurpiowskiej. Turyści, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości mieli okazję poznać lokalny folklor, dorobek działających tu twórców ludowych, kurpiowską kuchnię i spędzić czas obcując z dawną, ale wciąż żywą kulturą.

 

*******

 

Opis i cennik, lekcji muzealnych i ginących zawodów oraz ogniska i posiłków w Muzeum Kurpiowskim.

 

Ze względu na duże zainteresowanie lekcjami i warsztatami - prosimy o dużo wcześniejszą rezerwację terminu i warianty warsztatów.

A dla spragniony swojskiego jadła na - Kurpiowską Biesiadę „U Bursztyna”

 

Na miejscu można również kupić nasze wyroby kurpiowskie z bursztynu, koronki frywolitkowej i szydełkowej oraz pisanki kurpiowskie, a także przepiękną biżuterię, prezentowaną na naszych stronach www.kurpie.com.pl i www.frywolitka.pl .

 

* Czas zwiedzania ok.. 1.5 godziny z właścicielem jako przewodnikiem, a dla koneserów dużo dłużej.

* Godziny otwarcia nie ograniczone. O każdej porze po wcześniejszym zapowiedzeniu się telefonicznie lub mailowo.

* Cennik

* Regulaminy zwiedzania i pobytu

 

Wejdź  i  sprawdź Jak do nas dojechać

 

*****

 

Muzeum Kurpiowskie otwarte dla odwiedzających o każdej porze po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

 

*****

 

Kontakt do nas:

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

07-420 Wach 14

 

Tel. 0607-676356 lub 0607-110393

e-mail: kurpiewach@wp.pl

 www.muzeum.kurpie.com.pl

Kurpie - Puszcza Zielona

Wszystko o Kurpiach

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

TU ZAPOZNASZ SIĘ Z KULTURĄ, HISTORIĄ, FOLKLOREM i SZTUKĄ LUDOWĄ KURPI.

 BĘDZIE TO SUPER WYCIECZKA NA KURPIE !!!

 

Ponad 15 tys. eksponatów codziennie na wystawie.

Czynne od świtu do zmierzchu.

Zawsze jesteś oprowadzany z przewodnikiem, za którego nie ma dodatkowej opłaty.

Kurpie to malowniczy teren leżący na północnym-wschodzie Mazowsza, zwany też Puszczą Zieloną. Jest bogaty w lasy, bagna, torfowiska, nie uregulowane rzeki   ( Narew, Omulew, Rozogę, Szkwę), łąki, pastwiska; z bardzo słabo rozwiniętym przemysłem i urbanizacją. Zachował więc w dużej części swój naturalny i pierwotny charakter. Również ludzie kultywują swoją specyficzną odziedziczoną po przodkach tradycję kurpiowską . Nadal można tu posłuchać gwary i spotkać wielu twórców ludowych.

*

Co  warto  zobaczyć

 

Gmina Baranowo

- neogotycki kościół z 1900 r. - Baranowo

- drewniana kaplica cmentarna z końca XIX w. Baranowo

- Drewniany Kościół w Brodowych Łąkach  z 1884 r. p.w. św. Michała Archanioła

- młyn wodny z 1923 r. - Czarnotrzew

- szlak kajakowy na Omulwi przystanią  kajakową w Brodowych  

   Łąkach

 

Chorzele i Gmina Chorzele

 

Czarnia i Gmina Czarnia

- neogotycki kościół z 1903 r. - Czarnia

- pomnik brata Zenona Żebrowskiego - Czarnia

- rezerwat "Czarnia"

- rezerwat "Surowe"

 

Jednorożec i Gmina Jednorożec

 

Kadzidło i Gmina Kadzidło

- neobarokowy kościół z 1883 r - Kadzidło

- Muzeum Kurpiowskie w Wachu

- rekonstrukcja Kopalni Bursztynu z XIX wWach

- drewniany kościół z 1921 r. - Czarnia Kadzidleńska

- warsztaty etnograficzne i lekcje pokazowe w Agro U Bursztyna

- Zagroda Kurpiowska w Kadzidle ( oddz. Muzeum Kultury Kurpiowskiej )

- rezerwat "Podgórze"

- rezerwat "Torfowisko Karaska"

- edukacyjna ścieżka rowerowa Wach- Kadzidło

- cmentarz parafialny w Kadzidle

- cmentarz parafialny w Czarni Kadz.

- cmentarz wojenny z 1914 r. w Wachu

- cmentarz wojenny z 1920 r.- Piasecznia

- bagna "Kalno" -Wach

 

Kolno i Gmina Kolno

 

Krasnosielc i Gmina Krasnosielc

 

Lelis i Gmina Lelis

- drewniany kościół w Lelisie

- drewniany kościół z 1756 r. w Dąbrówce

- drewniana dzwonnica z 1892 Dąbrówka   

- cmentarz wojenny - Szkwa              

- cmentarz wojenny - Kurpiewskie              

- rezerwat "Olsy Płoszyckie"              

 

Łyse i Gmina Łyse

 - neogotycki kościół z początku XX w. - Zalas

- Neobarokowy kościół z 1840 r. - Lipniki              

- drewniany kościół z 1882 r. w Łysych

- rezerwat "Mingos"                              

- rezerwat "Tabory"

- rezerwat "Serafin"                               

 

Myszyniec i Gmina Myszyniec

- dzwonnica z I poł. XVIII w. - Myszyniec

- neogotycki kościół z 1909 r. w Myszyńcu

- pomnik powstańców styczniowych 1863 r. przy trasie Myszyniec- Chorzele

- pomnik bitwy Kurpiów ze Szwedami z 1708 r. pod Kopańskim Mostem

 

Nowogród i Gmina Nowogród

- Skansen Kurpiowski , założony w 1927 r. przez A. Chętnika z licznymi zabytkami kultury ludowej i ekspozycjami z  działu bartnictwa i bursztyniarstwa ( oddz. Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży )  -Nowogród

- pomnik obrońców Nowogrodu z 1939 r. - Nowogród

- pomnik "Młodych Bohaterów" z 1920 r.  w Nowogrodzie

- nadnarwińskie bunkry  z1939r.

- szlak kajakowy Biebrza - Narew

- kościół  z XV-XVI w. - Nowogród 

 

Olszewo Borki i Gmina Olszewo Borki

 

Ostrołęka

 

Przasnysz i Gmina, Powiat Przasnysz

 

Rozogi i Gmina Rozogi

 

Rzekuń i Gmina Rzekuń

 

Turośl i Gmina Turośl

- szlak kajakowy rzeką Pisą

- rezerwat "Ciemny Kąt"

- Izba Regionalna w zabytkowym wiatraku -Turośl

- kościół z 1871 r - Turośl

- kaplica cmentarna z 1811 r. w Turośli

 

Zbójna i Gmina Zbójna

- rezerwat "Kaniston"

- rezerwat "Czarny Kąt"

- rezerwat "Łokcie"

- szlak wodny Pisą i Narwią do Warszawy

- mogiła puł. Antoniego Wolskiego "Miecza" z 1863 r.- Gontarze

- cmentarz powstańców z 1863 r. przy drodze Popiołki - Charubin

- cmentarz wojenny z 1914 r. -  Siwiki

 

************

 

Boże  Narodzenie  na  Kurpiach - mgr Urszula Kuczyńska Jeżeli ktoś łamał prawa „Świętych Wieczorów

 

Tańce kurpiowskie Muzykalność i żywiołowość ludności kurpiowskiej można zauważyć nie tylko w pieśniach.

 

Pieśń kurpiowska Pieśń kurpiowska ma wiele wspólnego z pieśnią mazowiecką i ogólnopolską:

 

Rajby na Kurpiach Scenariusz widowiska pierwszej części wesela kurpiowskiego dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni

 

„Król Herod” Scenariusz widowiska dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w Czarni.

 

Teksty na XXXI Miodobranie Kurpiowskie Na początek Miodobrania  * Rozkaz króla na XXXI Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu AD 2008 * Akt otwarci * Przysięga dla widzów * Na koniec ….    

 

Niedziela Palmowa  - Krzysztof Braun  Niedziela Palmowa zwana Kwietną, Palmową, Różdżkową, Wierzbną rozpoczyna cykl zwyczajów i obrzędów wspominania ostatnich dni życia Chrystusa na ziemi.

 

Przywrócić dawną świetność - Krzysztof Braun   Początki konkursu „ Palma Kurpiowska” w Łysych   Jedną z największych atrakcji folklorystycznych na Mazowszu jest Niedziela Palmowa we wsi Łyse w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

 

Wycieczka na Kurpie Artykuł  ks. A. Brykczyńskiego jaki ukazał się w Biesiadzie Literackiej w lutym 1892 r

 

Marsz Kurpiów na Kolno 1924 r - Henryk Syska „Ułomek rodzinnego chleba”  

 

Najdawniejsze wiadomości o wsi Wach  -Józef Siwik

 

Dawne zagrody wiejskie w Wachu  Józef Siwik  

 

Jakie były wnętrza dawnych chat w Wachu ?  Józef Siwik

 

Obuwie naszych przodków w Wachu.  Józef Siwik

 

Bartnicy Nowogrodzcy  Aleksander Połujański

 

Pochodzenie Kurpiów  Aleksander Połujański

 

Kurpie  u  Oskara  Kolberga.  Oskar Kolberg

 

Puszcza zielona schronieniem wygnańców z kraju.  Aleksander Połujański.
Boje ze Szwedami. Turośl. Zrębiska. Jezioro Serafin. Kolno

 

Myszyniec - Rdzenny gród kurpiowski. Adam Chętnik. Samą osadę zapoczątkowali jezuici, którzy na mocy przywileju Jana Kazimierza z r. 1654

 

WSPOMNIENIA  O  BRACIE  ZENONIE Z bratem Zenonem spotkał się mój ojciec w niepokalanowskiej drukarni. Pracowali przy tych samych maszynach, które drukowały Rycerza Niepokalanej.

 

Dzieje Gminy Lelis Ślady człowieka na tych terenach spotykamy od 4 000 lat p.n.e.. Ustalono to na podstawie prowadzonych w naszych okolicach wykopalisk

 

Turystyka i zabytki w Gminie Lelis Do najciekawszych i najbardziej urokliwych atrakcji turystycznych na terenie Gminy Lelis należy drewniany Kościół pw. Św. Anny z 1756 roku oraz znajdująca się obok drewniana dzwonnica z 1892 roku w miejscowości Dąbrówka

 

Bursztyn Kurpiowski - Zdzisław Bziukiewicz Kurpie zajmują obszar północnego Mazowsza wokół dorzecza Narwi. ...

 

Zdzisław Bziukiewicz Bursztyn obrabia ręcznie, przy pomocy tradycyjnego kołowrotka tzw. kółka

 

„ Bursztyniarstwo na Kurpiach” - dr. Jerzy Jastrzębski Bursztyn nad Narwią znajdowano i znajduje się w różnych miejscach.

 

Kurpiowskie  ozdoby bursztynowe - dr.Jerzy Jastrzębski Dwa regiony etnograficzne w Polsce, Kaszuby i Kurpie, wprowadziły bursztyn do swojej kultury ludowej.

 

Bursztyniarstwo na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w XIX i XX wieku. - mgr.Adam Bakuła Bursztyn występuje w Polsce na wybrzeżu Bałtyku, na Kurpiowszczyźnie,

 

Kopanie bursztynu - zdjęciaw kopalni

 

Bursztyniarstwo Kurpiowskie - zdjęcia tradycyjna obróbka

 

Obróbka kurpiowska bursztynu Mało kto wie, że na Kurpiach był i nadal jest wydobywany bursztyn.

 

Kopanie bursztynu Zajęcia w terenie. Praktyczne wydobywanie bursztynu na stanowisku w Kopalni Bursztynu przy Muzeum Kurpiowskim w Wachu

 

Kopanie bursztynu + Obróbka kurpiowska bursztynu Dwa warsztaty połączone w jedne zajęcia: 3. Obróbka kurpiowska bursztynu i 4. Kopanie bursztynu.

 

Historia Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Urszula Kuczyńska

 

Bartnicy Jego Królewskiej Mości Urszula Kuczyńska

 

Mariawici na Kurpiach  Michał Bogdański

 

Historia i zdjęcia wsi Kadzidło.  Barbara Pabich, zd. Zdzisław Bziukiewicz

 

Kurp brodzki .  wg. Oskara Kolberga

 

Chata Kurpia  wg. Oskara Kolberga

 

Autonomia przasnyskich bartników Wacław Aleksander Maciejowski

 

Przywilej przez króla Zygmunta III dnia 20 grudnia 1630 roku bartnikom miasta Nowogrodu udzielony.

 

Prorocy, moralność i pobożność Kurpiów  Aleksander Połujański

 

Ubiór mowa język Kurpiów  Aleksander Połujański

 

Historia parafii i kościoła w Kadzidle - Michał Bogdański

 

Nowogród i Kolno  - Aleksander Połujański

 

Pogrzeb w krainie Kurpiów  Oskara Kolberga

 

Chrzest na Kurpiach  wg. Oskara Kolberga

 

Pociągiem do Myszyńca, Ostrołęki i Wachu, czyli epitafium dla Ostrołęckiej Kolei Wąskotorowej. Historia tej kolei zaczyna się w czasie zawieruchy wojennej 1914-1915 roku.

 

Herby bartne. Jak Każdy Kurp był myśliwym, tak prawie każdy był i bartnikiem

 

Różnorodność kobiecego stroju kurpiowskiego w zbiorach Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. - Laura Bziukiewicz

 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w Zawadach jest pierwszym zespołem powstałym na Kurpiach, którego założycielem był kierownik Szkoły Podstawowej w Zawadach Pan Aleksander Kopeć. Zespół ten rozpoczął swoją działalność pod koniec lat 20-tych.

 

60 lat Zespołu Folklorystycznego "Kurpianka - Cepelia" z Kadzidła Dzień 11 listopada 2007 roku . W kościele parafialnym pw. Ducha Św. w Kadzidle o godz. 12.00 rozpoczęła się Msza święta celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

 

Centrum Kultury Kurpiowskiej im. M. Mieszka w Kadzidle - Kadzidlańskie zespoły folklorystyczne W 1977r. decyzją Naczelnika Gminy Kadzidło powołano Gminny Ośrodek Kultury. GOK nie dysponował własną bazą, mógł jedynie korzystać z sali Spółdzielni "Kurpianka". Kadrę stanowił jeden pracownik etatowy - Dyrektor. ….

 

Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu

Impreza folklorystyczna organizowana jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. …..

 

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” w Czarni powstał w 1935 r. Od 1985 r. do chwili obecnej kierownikiem zespołu jest Witold Kuczyński,

 

Różnorodność kobiecego stroju kurpiowskiego w zbiorach Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. - Laura Bziukiewicz

 

Jak dawniej na Kurpiach o czystość dbano?

Pojęcie higieny osobistej i czystości bardzo się zmieniło na przestrzeni XX wieku. Powszechny dostęp do środków piorących, mydeł, …

 

Kurpiowska Biesiada ‘U Bursztyna” Tradycyjna kuchnia kurpiowska

 

Bajania Kurpiowskie. I Przegląd Gadki Kurpiowskiej

 

Majówka w Muzeum Występy zespołów folklorystycznych z Kurpiowszczyzny

 

Wielkie katalogowanie w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

 

Czas na Wach Relacja z katalogowania w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

 

Szkolenie wprowadzające do programu EtnoLog w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu w programie Polska według Kreta

 

Święto Bursztynu Kurpiowskiego 

 

I Mistrzostwa w Kopaniu Bursztynu  Kurpiowskiego.

 

Kurpiowszczyzna w fotografii Mariana Pokropska.

- prof. dr. hab. Marian Pokropek 

 

 

 

 

Największa atrakcja na Kutpiach

Niezapomniana atrakcja na Kurpiach

Niesamowita atrakcja turystyczna

www.obyczaje.kurpie.com.pl

www.sztuka.kurpie.com.pl

 

Czarnia i Gmina Czarnia

Kadzidło i Gmina Kadzidło

kadzidlo.com

Łyse i Gmina Łyse

 

 

 

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Klon - Żywy skansen - Pogranicza Kurpiowsko Mazurskiego
Zagroda Kurpiowska w Kadzidle
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny - Skansen w Olsztynku
Kurpie - Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewo Park etnograficzny nad Węgorapą

81
Zima w Wachu na Kurpiach
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Kurpianka - Cepelia z Kadzidło
Kurpianka - Cepelia Kadzidło
Zespół Folklorystyczny Carniacy - Rajby

Rajby na Kurpiach

Scenariusz widowiska dla Zespołu „Carniacy” z Czarni

Przegląd Ludowej Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej - Myszyniec

Wesele Kurpiowskie 

VIII Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych

- Kadzidło 2007 r. Zdjęcia

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona z Łysech
Palma Kurpiowska Łyse
Konkurs na Palmę Kurpiowską w Łysech 2008
Procesja w Niedzielę Palmową w Łysech 2008

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” w Czarni

KURPIOWSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY CARNIACY z CZARNI
Kurpie - Wach
Kościół  w Dądrówce

Boże Ciało - Procesja  w Kadzidle

CzarniaPomnik brata Żebrowskiego
Łoś=

Fauna Puszczy Kurpiowskiej zwierzęta i ptaki

Flora Puszczy Zielonej Kurpiowskiej

Chmury

Kościół w Brodowych Łąkach p.w. św. Michała Archanioła

Kościół Brodowe Łaki
Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Myszyńcu
Kurpie - Myszyniec
Kadzidło - Kurpie

Taki był początek Muzeum Kurpiowskie w Wachu zdjęcia - 30.05.2009

Taki był początek Muzeum Kurpiowskie w Wachu zdjęcia - 30.05.2009

Dzień dobry w sobotę 1 TVP - 11.04.2009 r

Dzień dobry w sobotę 1 TVP - 11.04.2009 r

Gry i zabawy wiejskie w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Gry i zabawy wiejskie kurpiowskie

Koronczarstwo - frywolitka i szydełko w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Koronczarstwo - frywolitka i szydełko w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Karty pocztówkowe i okolicznościowe w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Karty pocztówkowe i okolicznościowe w Muzeum Kurpiowskim w Wachu
Wialnie - ziewki
Stępy ręczne
Pranie i maglowanie na tradycyjnych sprzętach
Zakładanie osnowy na krosna
Len - poszczególne etapy obróbki

Kopanie bursztynu w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Kopanie bursztynu w Muzeum Kurpiowskim w Wachu
Historia i tradycyjna kurpiowska obróbka bursztynu w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Wiejskie zabawki w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Wiejskie zabawki w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Kwiaty z bibuły w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Kwiaty z bibuły w Muzeum Kurpiowskim w Wachu
Zima w Wachu na Kurpiach
Plac zabaw w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Plac zabaw w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Jarmark Słowiański

Pisanki Kurpiowskie - Wielkanocne w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Pisanki Kurpiowskie - Wielkanocne w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Wyrób palm wielkanocnych w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Wyrób palm wielkanocnych w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Ognisko w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Ognisko w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

VII Rajd Królewski Samochodów Zabytkowych w Muzeum Kurpiowskiego w Wachu

VII Rajd Królewski Samochodów Zabytkowych

Biesiada Kurpiowska odc. 1 w TV Puls Program był nagrany w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Biesiada Kurpiowska odc. 1 w TV Puls. Program był nagrany w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Mikołaj Rey z ekipą telewizyjną w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Mikołaj Rey z ekipą telewizyjną w Muzeum Kurpiowskim w Wachu
Noblista Muhammad Yunus zachwycony Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Noblista Muhammad Yunus zachwycony Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Li Li, I sekretarz ambasady Chińskiej w Muzeum Kurpiowskim w Wachu.

Li Li, I sekretarz ambasady Chińskiej w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

LRT Litewska Telewizja z wizytą w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

LRT Litewska Telewizja z wizytą w Muzeum Kurpiowskim w Wachu
Katalagowanie Muzeum Kurpiowskie w Wachu
EtnoLog w Muzeum Kurpiowskim w Wachu
Muzeum Kurpiowskie w Wachu w programie Polska według Kreta

Muzeum Kurpiowskie w Wachu w programie Polska według Kreta

Muzeum Kurpiowskie w Wachu zdjęcia z 01.02.2010 r.

Muzeum Kurpiowskie w Wachu zdjęcia z 01.02.2010 r.
Sanie śraśki i zajdki

Żarna i śrutowniki do mielenia zboża

Żarna ręczne
Żelażniaki, półtoraki, wozy drabiniaste, gumniaki
Sanie śraśki i zajdki
Sanie śraśki i zajdki
Korale bursztynowe szlifowane
Korale toczone na kołowrotku – Kurpiowskie
Kolia z bursztynu
Korale bursztynowe nie szlifowane
Kierc bursztynowy
Różaniec bursztynowy
Bransoletki bursztynowe
Breloczki bursztynowe
Kolczyki z bursztynu
Kolczyki frywolitka z bursztynem
Kolczyki z bursztynu
Kolczyki z bursztynu
Kolczyki z bursztynu
Kolczyki z bursztynu
Kolczyki z bursztynu
Serce bursztynowe
Krzyżyki bursztynowe
Wisior bursztynowy - Grono
Talizman bursztynowy
Klamra bursztynowa do kapelusza
Pasyja bursztynowa
Kwiatek bursztynowy
Bryła bursztynowa
Broszka bursztynowa faforek
Brosza bursztynowa

Biżuteria ślubna z frywolitki

Kołnierzyki frywolitkowe
Naszyjniki, kolie i obróżki
Pisanki w koronce frywolitkowej
Serwety i serwetki frywolitkowe
Gwiazdki, śnieżynki, aniołki
Bombki w koronce frywolitkowej
Biżuteria ślubna
Bransoletki

Bransoletki z frywolitki

Kolczyki

Kolczyki z frywolitki

Chrzest i komunia

Chrzest i komunia

dodatki z koronki frywolitkowej

Zakładki do książek

Frywolitkowe

Zakładki do książek

Bielizna frywolitkowa
Wisiorki, przewieszki / talizmany
Różności - Miks frywolitkowy

Różności  / Miks frywolitkowy

Kurpiowska Biesiada
PISANKI  KURPIOWSKIE -  BATIKOWE  NA  WYDMUSZKACH   GIĘSIE
PISANKI  BATIKOWE  NA  WYDMUSZKACH   KURZYCH
Palemy kurpiowskie z bibuły
Koszyczki z koronki szydełkowej z pisankami kurpiowskimi
Aniołek szydełkowy - płaski
Bałwanek szydełkowy
Dzwonek z koronki szydełkowej
Gwiazdka z koronki szydełkowej
Motylek szydełkowy
Serduszko szydełkowe na choinkę

Wach - zatrzymaj się tu

Wieś Wach leży przy szlaku z Warszawy na Mazury (trasa nr.53), 150 km. od Warszawy, 30 km. od Ostrołęki, 10 km. za Kadzidłem w samym środku Puszczy Kurpiowskiej. Jest specyficznie zabudowana, gdyż przy samej szosie znajduje się niewiele domów, a reszta jest pochowana wśród lasków i pól.

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl